هدفی باید داشت

هدفی باید داشت

خانه ای باید ساخت

تا که هرکس در آن راحتی را یابد

وز همه پنجره ها، پرده ها را برداشت

دانه ای باید کاشت

تا بیابان امید، همچو هر گلزاری، پر گلها گردد

تا که هر تن در خاک، با هزاران امید،باز احیا گردد

آتشی باید داشت

تا که از خرمن غم، شعله ها برخیزد

تا زمستان از دلم بگریزد

خنجری باید داشت

تا که با برق آن، شب چو شیشه شکند

تا که با پیکر خود، رگ غم را بزند

آتش و خانه

خنجرو آن دانه

همه را باید داشت

تا که شب روزت را، هرگز از هم ندرد

تا که غم قلب تو را، هرگز هیچ زخمی نزند

از برای هر جنگ، یک سلاح باید داشت

در دل هر ظلمت یک چراغ باید داشت.

<<آره نا زندی>>

/ 0 نظر / 19 بازدید