ترک شیرازی

 اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را      به خــــــال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

 

 بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت   

 کنــــــــــــار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را

 

 فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب         چنان بردند صبراز دل که ترکان خوان یغما را

 

     زعشق نا تمام ما جمال یـــــــار مستغــنی است

  به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را

 

    من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم      کــــه عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را

 

              اگر دشنام فــــــــــرمایی وگر نفرین،دعـــــــــا گویم                 

 جــــواب تــــلخ مــی زیبد لب لعـــل شکرخا را

 

    نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تـر دارند      جــوانـان سعــادتـمـنــد پــــند پیـــــــر دانـــا را

 

   حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جـــــو    

  کـه کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

 

 غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حـافـظ

 کـــــه بـــر نـظــم تو افشاند فـــلک عـقد ثریا را

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
سکوت شبانه

خبری از ما نميگيری رفيق ..کجاهای

بهزاد

ممنون