باید خریدارم شوی تا من خریدارت شوم

وز جان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم

من نیستم چون دیگران، بازیچه بازیگران

اول به دام آرم تو را، وانگه گرفتارت شوم.

/ 0 نظر / 22 بازدید