پست های ارسال شده در فروردین سال 1386

وفا نکردی و کردم، جفا ندیدی و دیدم                        شکستی و نشکستم، بریدی و نبریدم اگر ز خلق ملامت، وگر ز کرده ندامت                    کشیدم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید