پست های ارسال شده در فروردین سال 1387

وطن

ندانی که ایران نشست منست             جهان سر به سر  زیر  دست منست هنر   نزد  ایرانیان  است و  بـــس             ندادند   شـیر    ژیان     را    ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 19 بازدید