چو باد خاک تو خواهد به هر طرف بردن       مهل که از تو نشیند به خاطری گردی
/ 3 نظر / 22 بازدید
وفا نکردی و کردم، جفا ندیدی و دیدم                        شکستی و نشکستم، بریدی و نبریدم اگر ز خلق ملامت، وگر ز کرده ندامت                    کشیدم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید
آبان 89
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
3 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
2 پست
بهمن 85
1 پست
شهریور 85
5 پست